VYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ

MédiaMédia

HardwareHardware

Auto-motoAuto-moto

AndroidAndroid
Hry

WikiWiki

PCPC
PHP
Css
Seo

KomixyKomixy

VtipyVtipy

PC HryPC Hry

GamebookGamebook

GalerieGalerieBudeme rádi za podporu stránek ZDE. Děkujeme

Překlad křestních mužských jmen z angličtiny do češtiny a jejich význam

Napsáno: 23.12.2015    


Kategorie: Wiki  -  Wikipedie

Pokud chcete rychle vyhledat jméno zmáčkněte CTRL+F a napište požadované jméno. Slova jsou řazeny podle anglických názvů.

A

 • Adam - Adam
  toto jméno znamená člověk, pozemšťan; z červené hlíny a je to jméno původem hebrejské.
 • Adolph - Adolf
  jméno Adolf znamená ušlechtilý vlk a je to jméno původem germánské.
 • Alan - Alan
  jméno Alan se vykládá jako svornost, soulad pochází, je Keltského původu.
 • Albert - Albert
  jméno znamená vznešený, urozený a je to jméno původem germánské.
 • Alex - Alexej
  je slovanské jméno řeckého původu, které znamená obránce, ten který brání (z řec. alexein).
 • Alexander - Alexandr
  znamená obránce mužů a je to jméno původem řecké.
 • Alfred - Alfred
  jméno Alfred znamená moudrý rádce.
 • Alphonse - Alfons
  jméno Alfonz se vykládá jako ušlechtilý, vznešený, připravený k boji - německého původu.
 • Ambrose - Ambrož
  jméno řeckého původu. Vykládá se jako božský či nesmrtelný. Ambrózie je božský pokrm.
 • Amos - Ámos
  je jeden z malých proroků Starého zákona
 • Andrew - Ondřej (Andy - Ondra]
  Pochází z řeckého andreas, což znamená mužný, statný či odvážný.
 • Anthony - Antonín
  latinského původu. Vykládá se jako vynikající, přední, čelný.
 • Arthur - Artur
  z keltského výrazu pro medvěda (arth). Vykládá se i jako vznešený.

B

 • Bartholomew - Bartoloměj
  Vzniklo z bar Talmai a vykládá se jako syn Talmajův, syn zbrázděného, oráč, někdy také jako bojovný syn.
 • Benedict - Benedikt
  význam pochází z latinského slova benedictus, což znamená požehnaný, blahoslavený.
 • Bernard - Bernard
  jméno je germánského původu. Dalo by se tedy přeložit drsný jako medvěd.
 • Bill - Vilém
  Vzniklo ze jména Willhelm (staroseverky Vilhjálmr) spojeného z výrazů will – vůle, touha a helm – přilba, ochrana → tedy význam je ochranou je má vůle či rytíř velké přilby.
 • Boris - Boris
  znamená bojem slavný a je to jméno původem slovanské.

C

 • Carl - Karel
  znamená král; (svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem staroněmecké.
 • Charles - Karel
 • Christopher - Kryštof
  olejem pomazaný - nosí krista v srdci
 • Conrad - Konrád
  jméno něměckého původu - znamená smělý rádce

D

 • Daniel - Daniel
  Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.
 • David - David
  znamená miláček; náčelník a je to jméno původem patrně hebrejské.
 • Dennis - Denis
  Denis je mužské jméno řeckého původu, jehož význam se obvykle odvozuje od jména řeckého boha vína Dionýsa. Do češtiny bylo přejato zřejmě prostřednictvím francouzštiny. Vykládá se jako bůh vína, zasvěcený bohu dobrého vína, případně božské dítě.
 • Dominic - Dominik
  Původ má v latinském dominus = pán.

E

 • Edgar - Edgar
 • Edmund - Edmund
 • Edward - Eduard
  jméno je anglosaského původu. Překládán jako hlídající štěstí, bohatý strážce.
 • Elijah - Eliáš
  hebrejské jméno - v překladu můj pán je Bůh.
 • Eric - Erik
 • Ernest - Arnošt
  znamená čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj a je to jméno původem germánské.
 • Eugene - Evžen
  Eugen je mužské jméno řeckého původu a znamená urozený. Vzniklo z řeckého slova eugénes.

F

 • Felix - Felix
  jméno latinského původu, v překladu znamená šťastný nebo šťastlivec.
 • Ferdinand - Ferdinand
  Vzniklo ze staroněmeckého Fridunant. Vykládá se jako riskující mír nebo připravující se k jízdě.
 • Francis, Frank - František
  základem slova je germánské Frank(o) (svobodný muž) a může se i vykládat jako oštěp.
 • Frederick - Bedřich
  je mužské jméno pochází ze staroněmeckého jména Fridurihhi, kde první část jména Fridu znamená mír a druhá část rihhi vládce.

G

 • Gabriel - Gabriel
  původně židovské jméno - znamená Bůh je moje síla.
 • George - Jiří
  podle řečtiny znamená zemědělec, rolník (z řec. geórgos).
  Nabízí se ale také staroslovanský původ. Srovnejte s ruským slovem (jurkij) znamenající mrštný, hbitý, obratný.
 • Gregory - Řehoř
  řeckého původu, odvozené od výrazu grégoros - bdělý.
 • Gus - Gustav
  švédského původu, které vzniklo z Godstawer. Vykládá se jako opora (sloup) Gotlanďanů.

H

 • Henry - Jindřich
  německého původu vzniklé z Heinrich, Heimerich (heim - domov, rihhi - vládce) nebo Haganrich - vládce domu. Jinou českou variantou tohoto jména je Hynek.
 • Hugh, Hugo - Hugo
  germánského původu. Vykládá se jako duch, mysl.

I

 • Ian - Jan
  Pochází z hebrejského Jochanan , což znamená Hospodin je milostivý. V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza.
 • Isaac - Izák
  z hebrejštiny - doslova bude se smát.
 • Ivan - Ivan
  Ivan je ruskou variantou jména Jan.

J

 • Jack - Jan
  Pochází z hebrejského Jochanan , což znamená Hospodin je milostivý. V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza.
 • Jacob - Jakub
  z hebrejského výrazu pro patu. Vykládá se tedy jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený.
 • James - Jakub
  Kuba, Kubík, Kubíček, Jakoubek,Jakeš, Kubic, Kubis, Kubi, Kubulánek
 • Jeremy, Jeremiah - Jeremiáš
  vykládá se jako Bohem vystřelený, povýšený nebo Bůh stoupá výš.
 • Jerome - Jeroným
  Pochází z řeckého jména Hieronymos. Podle vysvětlení jazykovědců to znamená svaté jméno nebo muže se svatým jménem.
 • John - Jan, Johan, Ivan
  Ivan je ruskou variantou jména Jan. - Hospodin je milostivý.
 • Jonah, Jonas - Jonáš
  je Hebrejského původu - znamená Holub
 • Jonathan - Jonatán
  má hebrejský původ znamená Bůh dal, boží dar.
 • Joseph - Josef
  pochází z hebrejštin  a znamená Ať (Hospodin) přidá.
  Jožka, Josí, Jožin, Joža, Jožan, Jozin, Pípa, Pepa, Pepík, Pepek, Pepíček, Pepísek, Pepulka, Pepan, Pepák, Pepíno, Pepin, Pepča, Pepánek, Joška
 • Julian - Julián
 • Julius - Julius
  latinského původu - patřilo původně jednomu z předních patricijských rodů. Původní význam jména není zcela jasný, někdy se vykládá jako zářící, vlasatý, mladý.

K

 • Karl - Karel
  vzniklo z germánského slova karlaz, což znamená svobodný muž.

L

 • Lawrence, Laurence - Vavřinec
  je jméno odvozené od vavřínu a česká obdoba latinského jména Laurentius. Znamená vavřínem ověnčený čili vítězný; laurus je latinský název vavřínu.
 • Leo - Leo, Leoš
  jméno řeckého původu - jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard.
 • Leonard - Leonard
 • Leopold - Leopold
  jméno staroněmeckého původu.
 • Lewis, Louis, Luis - Luděk, Ludvík
  česká odvozená domácká podoba českých jmen Ludomíra a Ludoslava a také německého jména Ludvík, která se později osamostatnila. Význam jména je Slavný válečník.
 • Luke, Lucas - Lukáš
  Jméno pochází z latinského názvu oblasti Lukánie a označuje jejího obyvatele.

M

 • Mark - Marek
  je mužské křestní jméno latinského původu, které je odvozené ze jména Martius, tj. zasvěcený bohu války Martovi.
 • Martin - Martin
  je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející.
 • Matthew - Matěj, Matouš
  Původně hebrejské jméno. znamená „Hospodinův dar“, proto se někdy překládá jako Božidar či Theodor.
 • Maximillian - Maxmilián, Maxim
  Max je jméno latinského původu. Vykládá se jako velkého vzrůstu, největší. Jméno vzniklo z latinského slova maximus.
 • Michael - Michal
  Původně hebrejské jméno - znamená Bohu podobný.
 • Moses - Mojžíš
  z hebrejského Moše, vykládáno jako z vody vytažený.

N

 • Nicholas - Mikuláš, Mikoláš
  jméno řeckého původu (odvozené od Nikoláos, jehož význam je„vítězství lidu nebo vítěz mezi lidmi.

O

 • Oliver - Oliver
  vzniklo z islandského Olfeir, znamenající "pozůstatek rodu
 • Oscar - Oskar
  jméno anglosaského původu. Jméno může být utvořeno z irského os – jelen, a cara – kamarád, milovník.
  Další význam je obvykle uváděn ze staroanglického Ōsgār a vykládá se jako boží kopí.
 • Oswald - Osvald
  jméno germánského původu znamenající božský vládce
 • Otto - Otto, Oto
  česká forma germánského jména Otto. Jméno Otto je pokládáno za zkrácenou domáckou formu jmen začínajících písmeny Ot jako Ottokar, Ottomar, Otfried atd. Vykládá se jako hojnost, bohatství, majetek.

P

 • Paul - Pavel
  jméno pochází z latiny, kde paulus znamená malý, nepatrný.
 • Patrick - Patrik
  jméno latinského původu, odvozené ze slova patricius – urozenec. Českým ekvivalentem je jméno Vlastimil.
 • Peter - Petr
  pochází z řečtiny (Petros), kde znamená kámen či skála.
 • Philip - Filip
  z řeckého Philippos, což znamená přítel koní.

R

 • Raphael - Rafael
  Rafael pochází z hebrejského jména Refáél, což znamená Bůh uzdravuje.
 • Richard - Richard
  jméno odvozované ze staroněmeckého Ríchart Ric=vladař/král a hart=silný
 • Robert - Robert
  germánského původu. Rupert či Ruprecht pochází ze staroněmeckého jména Hruodperaht/Hroberahtus. Jeho význam je obvykle uváděn jako slavný a skvělý/jasný
 • Rudolph - Rudolf
  Má německý původ ze staroněmeckých slov hrod, hrod + wolf s významem slavný vlk.

S

 • Samuel - Samuel
  z hebrejštiny znamená vyslyšel Bůh či jméno Boží
 • Sidney - Zdeněk
  latinsky Sidonius, anglická podoba Sidney je zkrácená podoba odvozená ze staroslovanského jména Zdeslav složeného náčelnickým způsobem.
 • Sigmund - Zikmund
  německého původu. Vzniklo ze staroněmeckého jména Sigimund (sigi - vítězství, mund - ochrana) a vykládá se jako vítězná ochrana, ochránce vítězství
 • Simon - Šimon
  z hebrejštiny znamená naslouchající.
 • Stanley - Stanislav
  křestní jméno slovanského původu, odvozené od slova stan, tj. pevnost (stanoviště, tábor).
  Význam jména se vykládá jako upevni slávu, získávající slávu vytrvalostí.
 • Stephen, Steven - Štěpán, Štefan
  jméno řeckého původu znamenající Vítěz
 • Sylvester - Silvestr
  jméno latinského původu latinsky silva – les, silvestris – lesní, tedy muž z lesa.

T

 • Theodore - Teodor
  je mužské jméno pochází z řeckého (Theodoros), znamená dar Boží.
 • Thomas - Tomáš
  je aramejské Tóm, resp. se členem Tómá (dříve teómá), které v překladu znamená dvojče. Toto označení dostal jeden z apoštolů, který šířil víru v božství Ježíše (nevěřící Tomáš).
 • Tobias - Tobiáš
  z hebrejštiny znamená Bůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh.

U

 • Ulrich - Oldřich
  jméno pocházející ze starohornoněmeckého Uodalrich a znamená zhruba Bohatý pán či Odkaz předků

V

 • Valentine - Valentýn
  jméno latinského původu pocházející z výrazu valens, tj. zdravý, silný.
 • Victor - Viktor
  z latinského victor, neboli vítěz.
 • Vincent - Vincenc
  latinského původu s významem vítězný, vítězící

W

 • Walter - Valtr
 • William - Vilém
  Vzniklo ze jména Willhelm (staroseverky Vilhjálmr) spojeného z výrazů will – vůle, touha a helm – přilba, ochrana → tedy význam je ochranou je má vůle či rytíř velké přilby.

X

 • Xavier - Xaver
  znamená zářící, skvoucí; nový dům.

Z

 • Zachary - Zachariáš
  Jméno znamená Hospodin si vzpomněl nebo Hospodin pamatuje.
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 

2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek |  Odkazy